វៀតណាម បង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពិសេស ទុកឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនរាយការណ៍ពីមន្ត្រីណាពុករលួយ ដើម្បីចាប់ដាក់គុក

នេះបើ​​​​​​​​​​​តាម​​​​​​​​​​​​​​​​ការចុះផ្សាយរបស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា​​​​​​​​​​​​​​យរដ្ឋវៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណាម កា​​​​​​​​​​​​​​​លពីថ្ងៃអង្គារ ប្រទេសវៀតណាម​​​​​​​​​​​​​បា​​​​​​​​​​​​​​​​នបង្កើត​​​​​​​​​​​​នូវប្រព័ន្ធទូរ​​​​​​​​​​ស័ព្ទពិសេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សមួយ សម្រាប់​​​​​​​​​​​​ឲ្យប្រជា​​​​​​​​​​​​​​​ជនទូរស័ព្ទរា​​​​​​​​​​យការណ៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីការប្រព្រឹត្ដ​​​​​​​​​​​​​អំពើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពុករលួយរបស់​​​​​​​​​​​​​​​មន្ដ្រីប៉ូលិស។ ​​​​​​​​​​​​ ការប្រកាសដូច្នេះ ធ្វើឡើងស្រប​ពេលវៀតណា​​​​​​​​​​​មកំពុងបង្ក្រាប​​​​​​​​​​​​​មិនប្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណីដៃ លើមន្ដ្រីដែ​​​​​​​​​​​​​​​​​លប្រព្រឹត្ដអំពើ​​​​​​​​​​​​​​​ពុករលួយ ដោយ​​​​​​​​​​​​​បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាប់ដាក់ពន្ធនា​​​​​​​​​​​​គារជា​​​​​​​​​​​​​ច្រើនរូប ​​​​​​​​​​​​​មក​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយ។

តុលាការ​​​​​​​​​​វៀតណាម​​​​​​​​​​​​​​​​កាលពីសប្ដាហ៍មុន​​​​​​​​​​ បានកាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទោសមន្ដ្រីប៉ូលិស​​​​​​​​​​​ជាន់ខ្ពស់​​​​​​​​​​​ពីររូបផង​​​​​​​​​​​​ដែរ ពីបទ​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រប់គ្រង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល្បែងស៊ីសងតាមអ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នឡាញ ដែលទទួលបា​​​​នប្រាក់ខុសច្បាប់រាប់​​​​​​​​​​​​លានដុល្លារ។ យ៉ាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណាមិញចំពោះ​​​​​​​​​ករណីរាយកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រណ៍ពីការប្រព្រឹត្ដអំពើពូករលួ​​​​​​​​​​​​យនេះ នឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនត្រូវ ទទួល​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្គាល់ឡើយ ប្រសិន​​​​​​​​​​បើអ្នករាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការណ៍មិនប្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឈ្មោះពេញ អាសយដ្ឋាន និង​​​​​​​​​​​លេខទូរស័ព្ទរ​​​​​​​​​​​​​​​​បស់ពួកគេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឬមិនបានប​​​​​​​​​​ញ្ជាក់ពីព័ត៌​​​​​​​​​មាន អាច​​​​​​​​​ យកជា​​​​​​​​​​ការបា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នទេ។

មន្ដ្រីទទួលប​​​​​​​​​​​​​​​ន្ទុកលើ​​​​​​​​​​​​​កប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពិសេស​​​​​​​​​​​​​នេះ បាន​​​​​​​​​​​បញ្ជាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថាពីមុនឡើយ​​​​​​​​​​ខ្សែទូរស័​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្ទ ប្រើសម្រាប់​​​​​​​​​​តែរាយ​​​​​​​​​​ការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណ៍ពីប៉ូលិសចរាច​​​​​​​​​​​​រណ៍ ប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្ដែបច្ចុប្បន្នក៏​​​​​​​​​ទទួលការរា​​​​​​​​​យការណ៍ពី​​​​​​​​​​​​​​​ករណីប្រព្រឹត្ដអំពើពុ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ករលួយ ក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្ថាប័នកងកម្លាំងប៉ូលិស​​​​​​​​​​ទាំងមូល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែម្ដង៕

Related posts