ក្រុម​ជម្រើសជាតិ​កម្ពុជា​២​ឈុត​នឹង​ចេញទៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​នៅ​ថ្ងៃស្អែក

ក្រុម​ជម្រើសជាតិ​កម្ពុជា​ឈុត​ធំ នឹង​ក្រុមយុវជន​ក្រោម​អាយុ​១៩​ឆ្នាំ​កម្ពុជា នឹងត្រូវ​ចេញដំណើរ​ទៅកាន់​ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី​នៅ​ថ្ងៃទី​២ ខែតុលា​ឆ្នាំ​២០១៧ ស្អែក​នេះ វេលា​ម៉ោង​១១​ព្រឹក​ដើម្បី​ត្រៀម​ចូលរួម​ប្រកួត​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​ជាមួយ​ក្រុម​ជម្រើសជាតិ​ឈុត​ធ​ម​ឥណ្ឌូណេស៊ី នឹង​ក្រុមយុវជន​ឥណ្ឌូណេស៊ី U19 នៅ​ថ្ងៃទី ០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៧​ខាងមុខនេះ​៕

Related posts