ក្រសួងព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បញ្ឈប់​ចាក់​ផ្សាយ ចំរៀង២បទជាបន្ទាន់

ក្រសួងព័ត៌មានបានចេញ​សេចក្តីជូន​ដំណឹងជា​បន្ទាន់មួយ កាលពីថ្ងៃទី៦កក្កដានេះ ទាក់ទងនឹងការ​បង្គាប់ឲ្យ​ស្ថានីយ៍វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុក​ទាំងអស់​ឈប់ចាក់ផ្សាយ​ចំរៀង​២បទជា​បន្ទាន់ គឺបទសុីបានចេះ​តែសុីទៅ និងបទទាល់​តែ​យូទើបសុីអូនបាន។

បន្ទាប់ពីមានការ​រិះគន់យ៉ាង​ពេញ​ទំហឹង​តាមរយៈបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ទៅលើ​បទចំរៀង​២បទ គឺបទ សុីបាន​ចេះ​តែសុីទៅ ច្រៀងដោយ​លោក កែវ វាសនា ក្នុងផលិតកម្មសាន់​ដេ និងមួយបទ​ទៀតដែល​ច្រៀងតប​នឹង​បទទី១ គឺមាន​ចំណង​ជើងថា ទាល់តែយូ​ទើបសុីអូន​បាន ច្រៀងដោយ ម៉ាលីស ក្រសួងព័ត៌មាន​បានចេញលិខិត​ផ្លូវការមួយ​ឲ្យស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ​ទាំងអស់​ឈប់​ចាក់​ផ្សាយចំរៀង​នេះជាបន្ទាន់​ទូទាំងប្រទេសភ្លាមៗដែរ។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន​បានចាត់ទុក​បទចំរៀងទាំង២​បទនេះ គឺធ្វើឲ្យមានផល​ប៉ះពាល់យ៉ាង​ខ្លាំងដល់​តម្លៃវប្បធម៌​ជាតិ​ និងមានអត្ថន័យ​ប្រាសចាក​អំពីសីលធម៌​ខ្មែរយ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ។

01

Related posts